aur
fbvinedrib

RAISE Youth
aur

CERCETARE

Lucrarea originală a fost elaborată şi publicată în limba engleză de către un grup de cercetători din cadrul Campaniei "Clean Clothes" - Secretariatul General din Amsterdam în cadrul proiectului internaţional "Practicile de audit social în întreprinderi producătoare pentru companii membre ale grupului BSCI - Business Social Compliance Initiative BSCI" (Iniţiativa Mediului de Afaceri privind Conformitatea Socială), care promovează modelul minim de audit social".

"AUR" - A.N.S.R.U. a fost organizaţia care a realizat cercetarea de teren pentru acest studiu în România, alături de alte 6 ţări din Asia şi America Latină.

Scopul
Noţiunile de economie se referă la înţelegerea economiei la nivel naţional, regional şi global şi la identificarea rolului femeilor în acest cadru. Acest concept poate ajuta la demolarea unor mituri distructive existente şi în crearea unor alternative pozitive, pentru a îmbogăţi gama de alternative oferite de comunitate. Scopul acestui ghid este de a creşte competenţele economice ale femeii, în general şi ale femeilor militante în domeniul egalităţii de gen, în particular.

Obiectivele specifice ale ghidului sunt:
1. Să ofere informaţii despre principalele concepte / procese economice relevante în regiunea ECE/CSI. Aceste informaţii vor creşte capacitatea organizaţiilor de a desfăşura activităţi concentrate pe problematica de gen, precum activităţile de lobby şi advocacy în favoarea justiţiei economice şi de gen.
2. Să facă legătura dintre informaţii şi exerciţiile trainingului, care vor permite beneficiarilor ghidului să desfăşoare în propriile organizaţii/comunităţi/ţări sesiuni de formare în vederea dobândirii de cunoştinte în domeniul economic de bază.

Raportul se referă la sectoarele producătoare de confecţii, electronice şi de cel energetic, analizând formele organizaţionale îmbrăcate de aceste reţele, precum şi modul în care se formează puterea lor economică şi cum se traduce această putere în avantaje competitive pentru firme şi în performanţe economice pentru locaţiile folosite de reţele. Accentul este pus pe efectele economice şi sociale ale integrării în reţele asupra situaţiei lucrătorilor şi asupra posibilităţilor de îmbunătăţire a stării sociale din cele trei sectoare.

Proiectul se ocupă în special de sectoarele producătoare de confecţii, electronice şi de cel energetic, analizând formele organizaţionale îmbrăcate de aceste reţele, precum şi modul în care se formează puterea lor economică şi cum se traduce această putere în avantaje competitive pentru firme şi în performanţe economice pentru locaţiile folosite de reţele. Accentul este pus pe efectele economice şi sociale ale integrării în reţele asupra situaţiei lucrătorilor şi asupra posibilităţilor de îmbunătăţire a stării sociale din cele trei sectoare.

Despre noi


"AUR" - A.N.S.R.U. - Asociatia Nationala a Specialistilor în Resurse Umane este o organizatie profesionala non-profit, non-guvernamentală, cu personalitate juridică, creată în scopul promovării conceptului de resurse umane în România. În viziunea noastră, activitatea de resurse umane presupune: satisfacerea nevoilor tuturor categoriilor profesionale, informare şi educare în spiritul drepturilor recunoscute pe plan naţional şi internaţional, promovarea unui dialog real între toţi actorii sociali
Ultimele stiri


plus
AUR lanseaza proiectul RAISE Youth “Acțiuni în mediul rural pentru un antreprenoriat inovativ și sustenabil pentru tineri”
RAISE Youth este un proiect finanțat prin Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene pentru creșterea gradului de ocupare al tinerilor.

Contact

Adresa
Blvd. Nicolae Balcescu, nr. 17-19, etaj 1, Camera 115, sector 1, Bucuresti

Telefon/Fax
021 313 38 83

Mobil
0722 77 84 84, 0723 32 60 84

E-mail
org.aur@gmail.com
 
Copyright © 2014
Acest site contine cookie-uri | Termeni si conditii