aur
fbvinedrib

RAISE Youth
aur

EUROPEAN REFUGEES FUND

2010-2011

"Servicii integrate de asistenţă şi pregătire pentru persoanele cu o formă de protecţie în România", ID2321854
Perioadă de implementare: aprilie 2010 – aprilie 2011
Costul total al proiectului: 80299000 Lei
Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă facilitarea integrării socială a persoanelor cu o formă de protecţie în România, conform Programului anual 2009, Linia de buget: Fondul European pentru Refugiaţi, număr de referinţă: ERF/09.01, Acţiunea 3 “Asistenţă şi sprijin pentru integrarea persoanelor cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România conform Articolului 6 din Decizia nr. 573/2007/EC”.
Printre obiectivele specifice ale proiectului menţionăm:

Proiectul este transpus în practică de către “AUR”-Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociaţia DiversEtica, Organizaţia Femeilor Refugiate din România şi Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor şi Integrare Socială.

 

Februarie 2009 – Ianuarie 2010
Integrated services for social inclusion of the Romanian families working in Europe, affected by the labour migration”, finanţat de o serie de donatori internaţionali prin intermediul organizaţiei AIDRom – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România.
Aplicant principal:
AIDRom – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România
Parteneri:
”AUR ” – A.N.S.R.U. Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane
Obiective principale

Obiective specifice:

 

Despre noi


"AUR" - A.N.S.R.U. - Asociatia Nationala a Specialistilor în Resurse Umane este o organizatie profesionala non-profit, non-guvernamentală, cu personalitate juridică, creată în scopul promovării conceptului de resurse umane în România. În viziunea noastră, activitatea de resurse umane presupune: satisfacerea nevoilor tuturor categoriilor profesionale, informare şi educare în spiritul drepturilor recunoscute pe plan naţional şi internaţional, promovarea unui dialog real între toţi actorii sociali
Ultimele stiri


plus
AUR lanseaza proiectul RAISE Youth “Acțiuni în mediul rural pentru un antreprenoriat inovativ și sustenabil pentru tineri”
RAISE Youth este un proiect finanțat prin Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene pentru creșterea gradului de ocupare al tinerilor.

Contact

Adresa
Blvd. Nicolae Balcescu, nr. 17-19, etaj 1, Camera 115, sector 1, Bucuresti

Telefon/Fax
021 313 38 83

Mobil
0722 77 84 84, 0723 32 60 84

E-mail
org.aur@gmail.com
 
Copyright © 2014
Acest site contine cookie-uri | Termeni si conditii