aur
fbvinedrib

RAISE Youth
aur

RAISE Youth

Noutati
 
 

Titlul proiectului:

RAISE Youth rezumă “Rural Action for Innovative and Sustainable Entrepreneurship for Youth” sau pe cu alte cuvinte, “Acțiuni în mediul rural pentru un antreprenoriat inovativ și sustenabil pentru tineri”

Consorțiu:

Coordonator: GTF- Initiative for Sustainable Growth (Croația) http://www.gtf.hr 

Partneri:

Finanțare:

RAISE Youth este un proiect finanțat prin Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene pentru creșterea gradului de ocupare al tinerilor. Acest fond reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice. Proiectul RAISE Youth este finanțat 85% prin Granturile SEE și Norvegiene ți 15% de către parteneri proiectului.

Sumarul proiectului

Principala provocare a RAISE Youth în termeni de inovare constă în crearea unui cadru transnațional durabil care să implementeze și să promoveze un model inovator "RAISE" adresat tinerilor NEET din mediul rural, pornind de la experiența celor 4 țări beneficiare, țări care se confruntă cu rate foarte ridicate ale șomajului în rândurile tinerilor din Bulgaria, Croația, România și Spania. Partenerul din Austria, specializat în antreprenoriat social / marketing transnațional va oferi, de asemenea, transfer de know-how și bune practici. Fiecare din partenerii proiectului reprezintă diferite tipuri de sectoare de activitate și domenii expertiză. Cele 4 Centre RAISE vor fi înființate ca centre de instruire, demonstrație și producție în zonele rurale aflate în risc de depopulare. Cel puțin 2000 de tineri NEETS vor participa la activități de mentorat intergenerațional, de învățare prin practică și de suport psiho-social/mentorat, și, din aceștia, cel puțin 200 vor se vor (auto) anagaja pe piața muncii. Programul va face adaptări speciale pentru femeile inactive, care reprezintă majoritatea tinerilor NEET în categoria de vârsă cuprinsă între 25 și 29 ani, precum și pentru romi din zonele în care reprezintă o minoritate semnificativă.
Prin pilotarea și promovarea unui model inovator RAISE de angajare pe cont propriu, în primul rând pentru tinerii NEET cu vârste cuprinse între 25 și 29 ani, bazate pe afaceri agricole durabile în 4 regiuni rurale, care se confruntă cu rate ridicate ale șomajului și riscul depopulării, va fi creat un nou model pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Mai exact, RAISE va reuni și grupa pe plan național și transnațional tineretul rural, inclusiv cu facilitarea schimburilor între țări, dar va crea și o platformă web pentru marketing și crowdfunding/crowdfarming, care, până acum, în Europa, nu a fost folosită niciodată utilizată în scopul susținerii antreprenoriale a tinerilor în Europa. Folosirea agriculturii "inteligente", a noilor tehnologii, combinate cu mentoratul multi-generațional, cu învățarea familială și individuală vor permite crearea în mediul rural a unui ecosistem favorabil creării de locuri de muncă, deoarece va ține cont de o abordare personală în timp ce, la nivel sistemic include crearea de întreprinderi (sociale), înființarea de clustere, utilizarea instrumentelor on-line, crowdfunding și dialogul între factorii interesați în implementarea politicilor publice.

Obiectivele proiectului

Problema vizată: șomajul și inactivitatea ridicată în rândul tinerilor în cele 4 țări țintă reprezintă probleme persistentă în zonele rurale care nu dispun de o piață a muncii și, în consecință, se confruntă cu depopularea și lipsa de dezvoltare. Centrele RAISE pentru NEETS în cele 4 țări,reperezintă o acțiune de inovare socială prin care se vor crea noi locuri de muncă și/sau vor fi ocupate cele existente, folosind principiile dezvoltării durabile în sectorul agroindustrial, în special turismul rural, care reprezintă un factor de multiplicare a ocupării forței de muncă și a dezvoltării economice. Deși proiectul se adresează în special tinerilor NEET din mediul rural în vârstă de 25-29 ani, cu o atenție deosebită acordată femeilor inactive și romilor, RAISE Youth va include și tineri NEET din mediul rural între 18 și 24 ani și tineri NEET din mediul urban, pentru a implementa un model inovativ și sustenabil la nivelul EU pentru anagajare pe piața muncii. NEET este termenul folosit pentru a descrie categoria de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare

Obiectivul general: RAISE se va derula pe periodă de 3 ani și urmărește valorificarea unor soluții inovative din punct de vedere social în vederea creării unui mediu profesional decent și productiv pentru tinerii din mediul rural din 4 țări: Bulgaria, Croația, România și Spania. 
Obiectivul specific: RAISE Youth urmărește implementarea și promovarea Modelului RAISE pentru (auto)angajare pe piața muncii pentru tinerii NEET între 25 și 29 ani, prin dezvoltarea de afaceri agricole sustenabile în 4 regiuni europene care se confruntă cu o rată ridicată a somajului și a depopulării.

Rezultatele proiectului

Activitățile proiectului proiectate a fi implementare în România:

RAISE – MOTIVAȚIE

RAISE – ABILITĂȚI ȘI COMPENTENȚE

RAISE – CENTRE DEMO

RAISE LINKS

RAISE – SUSTENABILITATE

Despre noi


"AUR" - A.N.S.R.U. - Asociatia Nationala a Specialistilor în Resurse Umane este o organizatie profesionala non-profit, non-guvernamentală, cu personalitate juridică, creată în scopul promovării conceptului de resurse umane în România. În viziunea noastră, activitatea de resurse umane presupune: satisfacerea nevoilor tuturor categoriilor profesionale, informare şi educare în spiritul drepturilor recunoscute pe plan naţional şi internaţional, promovarea unui dialog real între toţi actorii sociali
Ultimele stiri


plus
Proiectul „SOCIAL INNOVATION ZONE” lansează in România „SOCIAL BUSINESS. THE GAME”
Avem plăcerea să vă prezentăm „SOCIAL BUSINESS. THE GAME”.

plus
AUR lanseaza proiectul RAISE Youth “Acțiuni în mediul rural pentru un antreprenoriat inovativ și sustenabil pentru tineri”
RAISE Youth este un proiect finanțat prin Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene pentru creșterea gradului de ocupare al tinerilor.

Contact

Adresa
Blvd. Nicolae Balcescu, nr. 17-19, etaj 1, Camera 115, sector 1, Bucuresti

Telefon/Fax
021 313 38 83

Mobil
0722 77 84 84, 0723 32 60 84

E-mail
org.aur@gmail.com
 
Copyright © 2014
Acest site contine cookie-uri | Termeni si conditii