aur
fbvinedrib

RAISE Youth
aur

Un nou proiect dedicat egalitatii de gen   “Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training” JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706
Un nou proiect dedicat egalitatii de gen “Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training” JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

“AUR” – Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane anunță demararea proiectului “Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training” JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706, proiect co-finanțat prin programul RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP (2014 -2020) al UNIUNII EUROPENE în cadrul granturilor destinate susținerii proiectelor transnaționale pentru promovarea bunelor practici privind rolurile de gender și pentru depășirea stereotupurilor de gen în educație, formare și la locul de muncă.

Proiectul se derulează in perioada 2017 – 2019 și aduce împreună 5 organizații din 4 țări europene: Bulgaria (Fundația Gender Education, Research and Technologies și de Fundația Gender Project for Bulgaria), Croația (Gender Task Force – Initiative for Sustainable Growth), Grecia (4 ELEMENTS) și România ("AUR" - Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane). CareerRocket urmărește creșterea capacității cadrelor didactice a integra problematica de gen la nivelul curriculei/programei școlare și de a plasa problematica de gen la baza educației civice precum și creșterea capacității școlilor de a oferi consiliere vocațională neafectată de stereotipuri de gen. Activitățile proiectate în cadrul proiectului se adresează cadrelor didactice, directorilor insituțiilor de învățământ, consilierilor vocaționali, oficialilor din Ministerul Educației, elevilor, părințillor și activiștilor în domeniul educației de gen. Menționăm aici principalele tipuri de activități:

• Analiza programelor școlare, elaborarea ghidurilor de integrare a dimensiunii de gen în programele școlare și a instrumentelor de formare adresate cadrelor didactice, educatorilor și elevilor;
• Formare în Educația de Gen pentru cadre didactice, educatori și elevi;
• Festivaluri Career ROCKET în școli;
• Promovarea educației de gen în școli;

Rezultate așteptate la finalul proiectului:

• Capacitatea crescută a profesorilor și educatorilor pentru integrarea dimensiunii de gen în programa școlară și pentru plasarea problematicii de gen în centrul educației civice.
• Grad de conștientizare crescut al elevilor în ceea ce privește stereotipurile de gen și rolurile tradiționale de gen și a impactului negativ al acestora asupra dezvoltării personale și profesionale.
• Capacitate crescută a școlilor de a dezvolta și de a pune în aplicare politici școlare privind egalitatea de gen susținute cu metode și activități în planificările școlare anuale.
• Capacitate crescută a școlilor de a prezenta oportunități de carieră fără stereotipuri de gen atât pentru fete cât și băieți.


Pentru informații suplimentare, puteți contacta pe: Ioana Manaila, Coordonator proiect - „AUR”- Asociația Națională a Specialiștilor în Resursele Umane, 0722778484, org.aur@gmail.com.

rocket

rocket

Download Career ROCKET_ Lansare proiect gender in format pdf

Download AUR_Career Rocket Flyer online 1 in format pdf

Download AUR_Career Rocket Flyer online 2 in format pdf
 

Despre noi


"AUR" - A.N.S.R.U. - Asociatia Nationala a Specialistilor în Resurse Umane este o organizatie profesionala non-profit, non-guvernamentală, cu personalitate juridică, creată în scopul promovării conceptului de resurse umane în România. În viziunea noastră, activitatea de resurse umane presupune: satisfacerea nevoilor tuturor categoriilor profesionale, informare şi educare în spiritul drepturilor recunoscute pe plan naţional şi internaţional, promovarea unui dialog real între toţi actorii sociali
Ultimele stiri


plus
AUR lanseaza proiectul RAISE Youth “Acțiuni în mediul rural pentru un antreprenoriat inovativ și sustenabil pentru tineri”
RAISE Youth este un proiect finanțat prin Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene pentru creșterea gradului de ocupare al tinerilor.

Contact

Adresa
Blvd. Nicolae Balcescu, nr. 17-19, etaj 1, Camera 115, sector 1, Bucuresti

Telefon/Fax
021 313 38 83

Mobil
0722 77 84 84, 0723 32 60 84

E-mail
org.aur@gmail.com
 
Copyright © 2014
Acest site contine cookie-uri | Termeni si conditii