aur
fbvinedrib
aur

GlobalCool! Creșterea gradului de informare și implicare activă în rândul tinerilor, cu privire la problemele de dezvoltare ale lumii actuale
GlobalCool! Creșterea gradului de informare și implicare activă în rândul tinerilor, cu privire la problemele de dezvoltare ale lumii actuale
Material dezvoltat în cadrul proiectului „GlobalCool! Creșterea gradului de informare și implicare activă în rândul tinerilor, cu privire la problemele de dezvoltare ale lumii actuale"

Material dezvoltat în cadrul proiectului „GlobalCool! Creșterea gradului de informare și implicare activă în rândul tinerilor, cu privire la problemele de dezvoltare ale lumii actuale", proiect derulat de “AUR” – Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane în parteneriat cu Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, cu finanțare din partea Ministerului Afacerilor Externe prin programul României de cooperare pentru dezvoltare (RoAid) și implementat cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) – Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală.

Broșura are la bază conținutul platformei monda.eu, dezvoltată în cadrul proiectului "Global E-learning" și tradusă de "AUR" - A.N.S.R.U.(http://monda.eu/ro/about) și acoperă o suită de problematici specifice învățării globale: globalizarea, economia global, dezvoltarea, drepturile omului, gândirea critic, sărăcia. Mai mult, cu titlul ilustrativ, sunt trecute în revistă câteva din proiectele și camaniile de impact în domeniul cooperării pentru dezvoltare în care “AUR” – A.N.S.R.U. a fost activ implicată.

Proiectul GlobalCool! a urmărit realizarea unei campanii de informare, conștientizare și sensibilizare, adresată tinerilor cu vârste cuprinse între 14 și 19 ani din instituțiile de învățământ liceal din București si din judetele Bacău, Buzău, Vrancea, cu privire la problemele de dezvoltare globală. Principalele tematici abordate sunt legate de Agenda de Dezvoltare Post-2015, punând accentul pe aspecte precum eradicarea sărăciei extreme, egalitatea de gen, educație inclusivă și echitabilă, munca decentă, migrație și dezvoltare.

Prin activitățile sale proiectul și-a propus îmbunătățirea cunoștințelor și capacitarea tinerilor din București și județele Bacău, Buzău, Vrancea cu privire la valorile și conceptele cooperării internaționale pentru dezvoltare, cum funcționezează și cum sunt puse în practica acestea în societatea românească, dar și cum să opereze cu aceste noțiuni în viata de zi cu zi, înțelegând faptul că schimbarea globală pornește cu fiecare dintre noi.


Descarcă broșura în format pdf

Despre noi


"AUR" - A.N.S.R.U. - Asociatia Nationala a Specialistilor în Resurse Umane este o organizatie profesionala non-profit, non-guvernamentală, cu personalitate juridică, creată în scopul promovării conceptului de resurse umane în România. În viziunea noastră, activitatea de resurse umane presupune: satisfacerea nevoilor tuturor categoriilor profesionale, informare şi educare în spiritul drepturilor recunoscute pe plan naţional şi internaţional, promovarea unui dialog real între toţi actorii sociali
Ultimele stiri


plus
Raportul Poverty Watch 2017 / RENASIS Romania
Rolul raportului Poverty Watch 2017 este de a promova și conștientiza necesitatea de intervenții și acțiuni pentru eradicarea și combaterea sărăciei în România.

Contact

Adresa
Blvd. Nicolae Balcescu, nr. 17-19, etaj 1, Camera 115, sector 1, Bucuresti

Telefon/Fax
021 313 38 83

Mobil
0722 77 84 84, 0723 32 60 84

E-mail
org.aur@gmail.com
 
Copyright © 2014