aur
fbvinedrib
aur

MIGRATIE

erf logoERF   - pentru că procesul de integrare a persoanelor cu o formă de protecţie în România se poate realiza doar printr-un parteneriat real între toţi actorii implicaţi în aceasta problematică. Autorităţile publice (MAI, ORI, MAE), organismele internaţionale (OIM, UNHCR), ONG-urile şi comunităţile persoanelor cu o formă de protecţie pot identifica împreună cele mai bune soluţii pentru a răspunde nevoilor reale.

 

Integrated services for social inclusion of the Romanian families working in Europe, affected by the labour migration”, finanţat de o serie de donatori internaţionali prin intermediul organizaţiei AIDRom – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România.

Aplicant principal:
AIDRom – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România
Parteneri:
”AUR ” – A.N.S.R.U. Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane
Obiective principale

Obiective specifice:

"Servicii integrate de asistenţă şi pregătire pentru persoanele cu o formă de protecţie în România", ID2321854
Perioadă de implementare: aprilie 2010 – aprilie 2011
Costul total al proiectului: 80299000 Lei
Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă facilitarea integrării socială a persoanelor cu o formă de protecţie în România, conform Programului anual 2009, Linia de buget: Fondul European pentru Refugiaţi, număr de referinţă: ERF/09.01, Acţiunea 3 “Asistenţă şi sprijin pentru integrarea persoanelor cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România conform Articolului 6 din Decizia nr. 573/2007/EC”.
Printre obiectivele specifice ale proiectului menţionăm:

Proiectul este transpus în practică de către “AUR”-Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociaţia DiversEtica, Organizaţia Femeilor Refugiate din România şi Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor şi Integrare Socială.

 

Februarie 2009 – Ianuarie 2010
Integrated services for social inclusion of the Romanian families working in Europe, affected by the labour migration”, finanţat de o serie de donatori internaţionali prin intermediul organizaţiei AIDRom – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România.
Aplicant principal:
AIDRom – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România
Parteneri:
”AUR ” – A.N.S.R.U. Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane
Obiective principale

Obiective specifice:


ACCESS (2011 – 2013) GRU-11-P-LP-302-B-IT – Manual despre reintegrarea socială a copiilor refugiaţi şi a minorilor neacompaniaţi cu scopul dezvoltării competenţei asistenţilor sociali Acest proiect îşi propune să ofere un manual despre integrarea socială a copiilor refugiaţi şi să faciliteze accesul acestora la sistemele educaţionale. Manualul poate fi folosit pentru sesiuni de training cu membrii specialişti din diferite organizaţii non-guvernamentale care lucrează cu refugiaţi.

 

Despre noi


"AUR" - A.N.S.R.U. - Asociatia Nationala a Specialistilor în Resurse Umane este o organizatie profesionala non-profit, non-guvernamentală, cu personalitate juridică, creată în scopul promovării conceptului de resurse umane în România. În viziunea noastră, activitatea de resurse umane presupune: satisfacerea nevoilor tuturor categoriilor profesionale, informare şi educare în spiritul drepturilor recunoscute pe plan naţional şi internaţional, promovarea unui dialog real între toţi actorii sociali
Ultimele stiri


plus
IRETI, o speranță la genul feminin
Cu ocazia zilei internationale a femeii, “AUR” – Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane lanseaza oficial proiectul “IRETI – Empowering Women and Strengthening Socio -Economic Integration“ (Erasmus+ Key Action 2 Strategic Partnerships for adult education - Exchange of Practices).

Contact

Adresa
Blvd. Nicolae Balcescu, nr. 17-19, etaj 1, Camera 115, sector 1, Bucuresti

Telefon/Fax
021 313 38 83

Mobil
0722 77 84 84, 0723 32 60 84

E-mail
org.aur@gmail.com
 
Copyright © 2014
Acest site contine cookie-uri | Termeni si conditii