aur
fbvinedrib

RAISE Youth
aur

EGALITATE DE GEN

connect 

Connect (2009 – 2012) DCI-NSA/2008/243 - Building support in the New Member States for gender-sensitive and responsive European development co-operation Proiectul îşi propune crearea unui cadru larg la nivelul UE pentru elaborarea unei politici Europene de cooperare pentru dezvoltare sensibilă la problematica de gen şi care să ofere soluţii la problematica de gen, prin depăşirea stereotipurilor şi crearea unor legături solide între organizaţiile de femei şi ONG-urile care activează în domeniul egalităţii de şanse în ţările vechi şi nou membre ale UE, incluzând, unde este posibil, organizaţii de femei şi ONG-uri din ţări aflate în imediata vecinătate (în mod special din Europa de Est şi din Balcani).

Conferinţa Internaţională WIDEAC 2010, Migraţia şi Egalitatea de Şanse în contextul Globalizarii (2010)alături de reţeaua WIDE Europe,secretariatul general în Bruxelles, Belgia şi Coaliţia Regională KARAT, secretariatul general în Varşovia, Polonia. Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană.
Evenimentul a avut loc în parteriat cu Comisia pentru Egalitate de Şanse din Senatul Romaniei, Ministerul Administraţiei şi Internelor – Direcţia Schengen şi Friedrich Ebert Stiftung Romania, Global Fund for Women, Oak Foundation, Hivos şi s-a desfăşurat pe parcursul a trei zile în cadrul Palatului Parlamentului şi RIN Grand Hotel. Conferinţa a dezbatut probleme critice precum impactul pe care îl au asupra vieţii femeilor criza economico-financiară, fenomenul migraţiei, relaţiile economice internaţionale, dezvoltarea economică şi globalizarea şi s-a bucurat de prezenţa a peste 150 de invitaţi internaţionali (experţi şi activişti în domeniile migraţiei şi egalităţii de şanse) şi peste 50 de participanţi la nivel naţional (autorităţi publice, politicieni, organizaţii de femei, ONGD-uri, ONG-uri de profil, sindicate şi alţi actori sociali relevanţi).

Martie - decembrie 2007

"Şanse egale în Noua Europă", finanţat de o serie de donatori internaţionali prin intermediul organizaţiei AIDRom – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România.
Aplicant principal:
AIDRom – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România
Parteneri:
”AUR” – A.N.S.R.U. Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane
Obiective generale

Obiective specifice:

"Raportul de Ţară pentru România"
Această lucrare a fost elaborată în cadrul proiectului „Piaţa muncii şi întreprenoriatul – Cele mai des întâlnite Stereotipuri de gen”, finanţat din fondurile UE prin programul “Mainstreaming Corporate Social Responsibility (CSR) Among SMEs” nr. Apel ENTR/05/CP01, cu participarea a 13 ţări.

 

Despre noi


"AUR" - A.N.S.R.U. - Asociatia Nationala a Specialistilor în Resurse Umane este o organizatie profesionala non-profit, non-guvernamentală, cu personalitate juridică, creată în scopul promovării conceptului de resurse umane în România. În viziunea noastră, activitatea de resurse umane presupune: satisfacerea nevoilor tuturor categoriilor profesionale, informare şi educare în spiritul drepturilor recunoscute pe plan naţional şi internaţional, promovarea unui dialog real între toţi actorii sociali
Ultimele stiri


plus
AUR lanseaza proiectul RAISE Youth “Acțiuni în mediul rural pentru un antreprenoriat inovativ și sustenabil pentru tineri”
RAISE Youth este un proiect finanțat prin Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene pentru creșterea gradului de ocupare al tinerilor.

Contact

Adresa
Blvd. Nicolae Balcescu, nr. 17-19, etaj 1, Camera 115, sector 1, Bucuresti

Telefon/Fax
021 313 38 83

Mobil
0722 77 84 84, 0723 32 60 84

E-mail
org.aur@gmail.com
 
Copyright © 2014
Acest site contine cookie-uri | Termeni si conditii