aur
fbvinedrib

RAISE Youth
aur

DONATORI PRIVATI

Încă din anul 2005, “AUR” – A.N.S.R.U. împreună cu AIDRom – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România, în calitate de partener şi finanţator, au creat “Reţeaua de centre de informare şi consiliere pentru promovarea drepturilor muncii şi egalităţii de şanse”. Această reţea îşi desfăşoară activitatea în patru centre: Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Hunedoara.

Obiectivele reţelei:

Misiunea reţelei:
Reţeaua de Centre de consiliere îşi propune să contribuie la:

Reţeaua s-a creat şi şi-a derulat activitatea pe baza unor proiecte anuale, dintre care menţionăm:


2008
Campanie de conştientizare şi promovare a conceptului de „muncă decentă” şi a avantajelor apartenenţei la structurile sindicale”,finanţat de Fundaţia Friedrich Ebert România
Aplicant principal:
“AUR” – A.N.S.R.U. Asociaţia Naţională a Specialiştilor în resurse Umane
Parteneri:

Scopul proiectului:
Conştientizarea necesităţii implicării active şi comune a sindicatelor şi a reprezentanţilor societăţii civile pentru promovarea drepturilor omului în muncă şi a conceptului de muncă decentă, având în vedere noul context de membru UE al României şi importanţa şi implicaţiile mobilităţii forţei de muncă în contextual actual globalizat.
Obiectivele proiectului
Elaborarea şi publicarea următoarelor mini-ghiduri:

2007
"Mecanisme de informare şi consiliere pentru cetăţenii din comunităţile locale", finanţat de Fundaţia Friedrich Ebert România.
Aplicant principal:
“AUR” – A.N.S.R.U. Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane
Scopul proiectului:
Sensibilizarea opiniei publice din România asupra integrării europene, a procesului de aderare şi a impactului post-aderării, la stimularea dezbaterii publice privind valorile Uniunii Europene, prin "introducerea" unor grupuri marginalizate informaţional în problematica ridicată de procesul de aderare;
Aducerea informaţiei europene mai aproape de casele oamenilor, cu ajutorul persoanelor care intră în contact zilnic cu cetăţenii şi în care aceştia au cea mai mare încredere.
Obiectivele proiectului:
Elaborarea şi publicarea unor mini-ghiduri pe teme de integrare a României în Uniunea Europeană.

2005
"Creşterea competitivităţii în industria de confecţii prin promovarea condiţiilor de muncă decente", finanţat şi coordonat de Biroul Internaţional al Muncii din Geneva.
Parteneri:

”AUR” – A.N.S.R.U. face parte din Comitetul Naţional Director al programului, în calitate de observator din partea societăţii civile.

2004
"Condiţiile de muncă şi piaţa muncii în contextul economiei globalizate", proiect finanţat în cadrul programului Matra - Kap, implementat de Ambasada Regatului Ţărilor de Jos în România. Proiectul s-a concretizat în organizarea unui seminar internaţional la care au participat reprezentanţi ai diferitelor organizaţii din Bulgaria, Polonia, Turcia, Olanda, Germania şi Italia, precum şi reprezentanţi din diferite instituţii publice din România (Ministerul Muncii, Inspecţia Muncii, confederaţii sindicale, Guvern, Camera Deputaţilor, Patronatul din Industria Textilă şi de Confecţii).
Cu această ocazie a fost tradusă, tipărită şi diseminată în limba română broşura "Fabricat în ... Europa de Est", lucrare elaborată de Bettina MUSIOLEK, coordonatorul pentru Europa Centrală si de Sud-Est a Campaniei „Haine Curate” şi care cuprinde o analiză a situaţiei condiţiilor de muncă din fabrici de confecţii din Bulgaria, Polonia si România, producătoare pentru brand-uri internaţionale din UE.

 

Despre noi


"AUR" - A.N.S.R.U. - Asociatia Nationala a Specialistilor în Resurse Umane este o organizatie profesionala non-profit, non-guvernamentală, cu personalitate juridică, creată în scopul promovării conceptului de resurse umane în România. În viziunea noastră, activitatea de resurse umane presupune: satisfacerea nevoilor tuturor categoriilor profesionale, informare şi educare în spiritul drepturilor recunoscute pe plan naţional şi internaţional, promovarea unui dialog real între toţi actorii sociali
Ultimele stiri


plus
AUR lanseaza proiectul RAISE Youth “Acțiuni în mediul rural pentru un antreprenoriat inovativ și sustenabil pentru tineri”
RAISE Youth este un proiect finanțat prin Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene pentru creșterea gradului de ocupare al tinerilor.

Contact

Adresa
Blvd. Nicolae Balcescu, nr. 17-19, etaj 1, Camera 115, sector 1, Bucuresti

Telefon/Fax
021 313 38 83

Mobil
0722 77 84 84, 0723 32 60 84

E-mail
org.aur@gmail.com
 
Copyright © 2014
Acest site contine cookie-uri | Termeni si conditii