aur
fbvinedrib
aur

DEVELOPMENT

fit4fairFit for Fair – Global learning for decent work in the sportswear industry

DCI-NSA-ED/2012/279-938 (2013 - 2015) Obiectivul acestui proiect este ridicarea gradului de conştientizare asupra efectelor globalizării, folosind exemplele din industria producătoare de echipamente sportive, pentru a sensibiliza şi a produce o schimbare în atitudinea faţă de condiţiile precare de muncă ale femeilor şi pentru a îmbunătăţi standarele lor sociale, medicale şi de trai,  cu care se confruntă majoritatea femeilor din ţările în curs de dezvoltare.

munca-decentaMuncă Decentă Multiplying Decent Work- Decent Life! DCI NSA ED/2012/279-811 (2013 – 2015) A fost propus de Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) în anul 2000, din dorinţa de a formula un obiectiv politic internaţional de promovare a îmbunătăţirii condiţiilor de muncă, dincolo de respectarea drepturilor sociale fundamentale, aşa cum sunt definite de cele 8 convenţii fundamentale ale OIM.

munca-decentaMuncă Decentă Decent work for a decent life (2009 – 2012) DCI- SA/2008/69 – Stimulating the international strategies and policies of trade unions Importanţa promovării conceptului de muncă decent ca un factor major în eforturile de eradicare a sărăciei este de necontestat în contextual actual. La Summitul Internaţional UN MDG +5 World Summit din 2005, liderii mondiali au inclus munca decent în mod explicit în MDG 1 introducând acest concept ca un scop suplimentar (scopul principal b "Locuri de muncă productive şi muncă decent pentru toţi, inclusive pentru femei şi tineri") al primului obiectiv. În plus, munca decentă pentru femei promovează egalitatea de gen şi reprezintă unul dintre elementele cheie ale parteneriatului global pentru dezvoltare.

connect 

Connect (2009 – 2012) DCI-NSA/2008/243 - Building support in the New Member States for gender-sensitive and responsive European development co-operation Proiectul îşi propune crearea unui cadru larg la nivelul UE pentru elaborarea unei politici Europene de cooperare pentru dezvoltare sensibilă la problematica de gen şi care să ofere soluţii la problematica de gen, prin depăşirea stereotipurilor şi crearea unor legături solide între organizaţiile de femei şi ONG-urile care activează în domeniul egalităţii de şanse în ţările vechi şi nou membre ale UE, incluzând, unde este posibil, organizaţii de femei şi ONG-uri din ţări aflate în imediata vecinătate (în mod special din Europa de Est şi din Balcani).

toyingStop Toying Around  (2009 – 2012) DCI-NSA/2008/70 Dorim să informăm consumatorii, mass-media şi politicienii despre situaţia în care se află muncitorii din industria producătoare de jucării din China; scopul nostru este să iniţiem un dialog între companiile multinaţionale, comercianţii de jucării, ONG-uri, pe de o parte şi muncitorii chinezi şi reprezentanţii lor, pe de altă parte, sprijinind în acest fel îmbunătăţirea situaţiei muncitorilor. 

 

Despre noi


"AUR" - A.N.S.R.U. - Asociatia Nationala a Specialistilor în Resurse Umane este o organizatie profesionala non-profit, non-guvernamentală, cu personalitate juridică, creată în scopul promovării conceptului de resurse umane în România. În viziunea noastră, activitatea de resurse umane presupune: satisfacerea nevoilor tuturor categoriilor profesionale, informare şi educare în spiritul drepturilor recunoscute pe plan naţional şi internaţional, promovarea unui dialog real între toţi actorii sociali
Ultimele stiri


plus
Raportul Poverty Watch 2017 / RENASIS Romania
Rolul raportului Poverty Watch 2017 este de a promova și conștientiza necesitatea de intervenții și acțiuni pentru eradicarea și combaterea sărăciei în România.

Contact

Adresa
Blvd. Nicolae Balcescu, nr. 17-19, etaj 1, Camera 115, sector 1, Bucuresti

Telefon/Fax
021 313 38 83

Mobil
0722 77 84 84, 0723 32 60 84

E-mail
org.aur@gmail.com
 
Copyright © 2014