aur
fbvinedrib

RAISE Youth
aur

CERCETARI

2007 – 2013

 • "Cercetare în rândul grupurilor supuse riscului de excluziune socială - Raport de cercetare cantitativă şi calitativă." Acest raport de cercetare este componenta A1 a proiectului  "CREAREA ŞI PROMOVAREA DE INSTRUMENTE DE ECONOMIE SOCIALĂ ÎN SCOPUL INCLUZIUNII PE PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ A GRUPURILOR DEFAVORIZATE", cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1: “Dezvoltarea economiei sociale”, număr de referinţă pentru contractul de finanţare nerambursabilă POSDRU/84/6.1/S/57308. 

  Proiectul este derulat de „AUR” - Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane împreună cu Universitatea “Babes- Bolyai” din Cluj-Napoca, S.C. SIVECO ROMANIA S.A., Fundatia Post Privatizare şi Coaliţia KARAT, cu sediul în Varşovia - Polonia. 

  În cadrul acestei cercetări am explorat imaginile deja formate în rândul grupurilor-ţintă cu privire la implicarea în activităţile proiectului, reliefând acele aspecte ale activităţilor care se constituie în avantaje, beneficii sau potenţiale riscuri pentru viitorii participanţi. Climatul general este acela al deschiderii faţă de activităţile de formare profesională la locul de muncă, mai cu seamă dacă se va avea în vedere crearea unor contexte cu potenţial real de învăţare în cadrul firmelor şi asigurarea unei remuneraţii minime.

  Raport de cercetare cantitativa si calitativa - componenta A1(Download)
 
 • "Cercetare pe segmentul societăţilor comerciale - Raport de cercetare cantitativă şi calitativă." Acest raport de cercetare este componenta A2 a proiectului "CREAREA ŞI PROMOVAREA DE INSTRUMENTE DE ECONOMIE SOCIALĂ ÎN SCOPUL INCLUZIUNII PE PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ A GRUPURILOR DEFAVORIZATE", cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1: “Dezvoltarea economiei sociale”, număr de referinţă pentru contractul de finanţare nerambursabilă POSDRU/84/6.1/S/57308.

  Proiectul este derulat de „AUR” - Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane împreună cu Universitatea “Babes- Bolyai” din Cluj-Napoca, S.C. SIVECO ROMANIA S.A., Fundatia Post Privatizare şi Coaliţia KARAT, cu sediul în Varşovia - Polonia. 

  Cercetarea s-a derulat în următoarele regiuni: 
  Nord-Vest: Bihor, Bistriţa Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj 
  Vest: Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş 
  Nord-Est: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui

  Scopul cercetării, recent finalizate este de a identifica modelele de incluziune în muncă a persoanelor defavorizate, adaptate nevoilor acestora şi domeniului de activitate al companiilor, respectiv de a identifica oportunităţi şi provocări de creare de locuri de muncă şi de parteneriate (externalizări, prestări de servicii, achiziţii de bunuri, finanţare de start-up) cu persoane defavorizate sau entităţi ale economiei sociale.

  Raport de cercetare cantitativa si calitativa - componenta A2 (Download)
 
 • "Cercetare în rândul lucrătorilor sociali şi specialiştilor în economia socială - Raport de cercetare cantitativă şi calitativă." Acest raport de cercetare este componenta A3 a proiectului "CREAREA ŞI PROMOVAREA DE INSTRUMENTE DE ECONOMIE SOCIALĂ ÎN SCOPUL INCLUZIUNII PE PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ A GRUPURILOR DEFAVORIZATE", cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1: “Dezvoltarea economiei sociale”, număr de referinţă pentru contractul de finanţare nerambursabilă POSDRU/84/6.1/S/57308.

  Proiectul este derulat de „AUR” - Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane împreună cu Universitatea “Babes- Bolyai” din Cluj-Napoca, S.C. SIVECO ROMANIA S.A., Fundatia Post Privatizare şi Coaliţia KARAT, cu sediul în Varşovia - Polonia. 

  Cercetarea s-a derulat în următoarele regiuni: 
  Nord-Vest: Bihor, Bistriţa Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj 
  Vest: Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş 
  Nord-Est: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui

  Scopul cercetării este atât identificarea modelelor de incluziune în muncă a persoanelor defavorizate, adaptate nevoilor acestora şi domeniului de activitate a companiilor cât şi cunoaşterea recomandărilor managerilor, lucrătorilor sociali şi specialiştilor cu privire la sustenabilitatea modelelor economiei sociale de incluziune a persoanelor defavorizate pe piaţa muncii.

  Raport de cercetare cantitativa si calitativa - componenta A3 (Download)
   
2008 - 2009
 • „Cercetare privind modalităţile în care economiile din ţările Europei Centrale şi de Est se integrează treptat în reţelele predominante de producţie occidentale”, finanţat de Academia Austriacă de Stiinţe în cooperare cu Universitatea de Ştiinte Economice şi Managementul Afacerilor din Viena, Universitatea din Viena şi Universitatea din Graz şi se întinde pe o perioadă de trei ani.
  Proiectul se ocupă în special de sectoarele producătoare de confecţii, electronice şi de cel energetic, analizând formele organizaţionale îmbrăcate de aceste reţele, precum şi modul în care se formează puterea lor economică şi cum se traduce această putere în avantaje competitive pentru firme şi în performanţe economice pentru locaţiile folosite de reţele. Accentul este pus pe efectele economice şi sociale ale integrării în reţele asupra situaţiei lucrătorilor şi asupra posibilităţilor de îmbunătăţire a stării sociale din cele trei sectoare.

2006 
 • "Realizarea studiului privind legislaţia muncii, respectarea principalelor standarde de muncă ale ILO şi situaţia industriei de confecţii din România" - studiu finanţat de Fundaţia "Fair Wear" din Olanda.

 • Traducerea în limba româna a lucrărilor "În cautarea unei metode „rapide şi unitare“ sau ”Cum auditul social superficial menţine lucrătorii în condiţii de muncă precare" şi a lucrării intitulate "Reflectarea în legislaţia românească a celor 8 principale standarde internationale de muncă OIM", proiect finanţat de organizaţia "Fondation des Droîts de l’Homme au Travail” din Franţa şi AIDRom - Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România.

 • "Condiţiile de muncă si de angajare din întreprinderile mici si mijlocii care lucrează în lanţurile cu valoare adăugată din Germania",proiectul a fost implementat de Institutul de Cercetări Economice şi Sociale din Chemnitz (WISOC) Germania şi finanţat de fundaţia Friedrich Ebert. Cercetarea s-a derulat în paralele în Polonia şi România, cercetarea de teren din România fiind realizată de Org."AUR"- A.N.S.R.U., care a realizat 20 interviuri cu angajaţii în 3 întreprinderi de confecţii din România care produc pentru brand-uri din Germania.

 • Raport de ţară AFAEMME "Raportul de ţară pentru România" în cadrul proiectului "Piaţa muncii şi întreprenoriatul - Cele mai des întâlnite stereotipuri. Plan de acţiune transnaţional promovat de organizaţii pentru egalitatea de şanse şi ale femeilor de afaceri", finanţat din fonduri UE, implementat de organizaţiile AFAEME (Spania) şi coaliţia KARAT (reţea de ONG-uri din ţări din Europa Centrală şi de Est cu secretariatul general în Polonia) cu participarea a 13 ţări: ţări Mediteraneene, ţări care au aderat de curând la UE şi ţări în curs de aderare, Bulgaria şi România. Raportul global, împreună cu cele 12 Rapoarte naţionale au fost prezentat în mod oficial Comisiei Europene DG Angajare, Afaceri Sociale şi Egalitatea de şanse cu ocazia unui seminar organizat în Palatul Parlamentului UE din Bruxelles, în februarie 2006.
   
 • Standardele internaţionale OIM
   
  • "Reflectarea în legislaţia românească a celor 8 principale standarde internaţionale de muncă OIM". - Lucrarea a fost realizată pe baza studiului de background elaborat de "AUR" - A.N.S.R.U. pentru Fundaţia Fair Wear din Olanda, în vederea realizării unor audituri sociale independente în ţara noastră, şi a cercetărilor de teren efectuate de organizaţie de-a lungul mai multor proiecte.
   Lucrarea a fost tipărită cu suportul financiar al organizaţiei „Fondation des Droits de l’Homme au Travail din Franta si AIDRomn – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România.
   Traducerea în limba română şi diseminarea instrumentului „Ghid de noţiuni de economie pentru ţările ECE/CIS”.
    
  • Ghid de noţiuni KARAT
   "Ghid de noţiuni de economie pentru ţările ECE/CSI" (ţările din Europa Centrală şi de Est şi din Comunitatea Statelor Independente), în cadrul proiectului Phare" Facilitarea accesului ONG-urilor din România la metode eficace de combatere a stereotipurilor de gen prin participarea în cadrul Coaliţiei regionale KARAT".

   Cine a dezvoltat acest instrument?
   Această publicaţie a fost alcatuită ca rezultat al cooperării dintre o serie de ONG-uri active în domeniul problematicii de gen, pe baza experienţei câştigate de-a lungul timpului. Conţinutul final al acestui ghid a fost stabilit şi prin consultarea unui e-grup înfiinţat special în acest scop, ai cărui membri sunt femei din organizaţii militante pentru drepturile femeii din Europa Centrală şi de Est (ECE) şi din Comunitatea Statelor Independente (CSI), printre care şi ”AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane (A.N.S.R.U.).

   Elaborarea versiunii în limba română a acestui ghid s-a stabilit în cadrul proiectului “Facilitarea accesului ONG-urilor din România la metode eficace de combatere a stereotipurilor de gen prin participarea în cadrul Coaliţiei regionale KARAT”, finanţat de Comisia Europeană prin Programul Societatea Civilă, Componenta 1 – Dezvoltarea Sectorului ONG, Linia de buget: Phare 2004/016-772.01.02/01.

   Versiunea originală a ghidului a fost editată de Anita Seibert din cadrul Secretariatului Coaliţiei KARAT, pe baza experienţei câştigate pe parcursul sesiunilor de training oferite pentru organizaţiile de femei din regiunea ECE/ CSI, ca rezultat al colaborării dintre KARAT şi WIDE (Femei în Europa în Dezvoltare) şi pe baza competenţelor economice acumulate de-a lungul anilor de către organizaţia WIDE. Două dintre capitolele ghidului au fost elaborate de către experţi independenţi: Elizabeth Villagomez a scris capitolul referitor la întocmirea unui buget responsabil din perspectiva gender, iar Silke Steinhilber a scris capitolul privitor la asigurările sociale. Merită subliniat sprijinul important primit la elaborarea lucrării din partea membrilor Karat implicaţi în programul economic: Jivka Marinova, Kinga Lohmann şi Shorena Dzotsenidze.

   Grupul ţintă
   Grupul ţintă al acestui ghid de resurse pentru dobândirea de cunoştinţe în domeniul economic îl reprezintă organizaţiile neguvernamentale din Europa Centrală şi de Est şi din Comunitatea Statelor Independente, în mod special organizaţiile de femei care îşi concentrează sau ar dori să îşi concentreze activitatea pe domeniul justiţiei economice.

   Scopul
   Noţiunile de economie se referă la înţelegerea economiei la nivel naţional, regional şi global şi la identificarea rolului femeilor în acest cadru. Acest concept poate ajuta la demolarea unor mituri distructive existente şi în crearea unor alternative pozitive, pentru a îmbogăţi gama de alternative oferite de comunitate. Scopul acestui ghid este de a creşte competenţele economice ale femeii, în general şi ale femeilor militante în domeniul egalităţii de gen, în particular.

   Obiectivele specifice ale ghidului sunt:
   1. Să ofere informaţii despre principalele concepte / procese economice relevante în regiunea ECE/CSI. Aceste informaţii vor creşte capacitatea organizaţiilor de a desfăşura activităţi concentrate pe problematica de gen, precum activităţile de lobby şi advocacy în favoarea justiţiei economice şi de gen.
   2. Să facă legătura dintre informaţii şi exerciţiile trainingului, care vor permite beneficiarilor ghidului să desfăşoare în propriile organizaţii/comunităţi/ţări sesiuni de formare în vederea dobândirii de cunoştinte în domeniul economic de bază.

 2005 

 • În căutarea unei metode "rapide şi unitare" sau Cum auditul social superficial menţine lucrătorii în condiţii de muncă precare" - lucrare tradusă şi publicată în limba română în cadrul unui proiect finanţat de "Fondation des Droits de l’Homme au Travail, din Franţa. La tipărirea lucrării şi-a adus contribuţia şi organizaţia AIDRom – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România.
  Lucrarea originală a fost elaborată şi publicată în limba engleză de către un grup de cercetători din cadrul Campaniei "Clean Clothes" - Secretariatul General din Amsterdam în cadrul proiectului internaţional "Practicile de audit social în întreprinderi producătoare pentru companii membre ale grupului BSCI - Business Social Compliance Initiative BSCI" (Iniţiativa Mediului de Afaceri privind Conformitatea Socială), care promovează modelul minim de audit social".
  "AUR" - A.N.S.R.U. a fost organizaţia care a realizat cercetarea de teren pentru acest studiu în România, alături de alte 6 ţări din Asia şi America Latină. 


2001 – 2003
 • "Studiu şi campanie de conştientizare a opiniei publice privind condiţiile de muncă ale femeilor din industria de confecţii şi articole sportive din România". Proiectul a fost implementat în parteneriat cu confederaţia sindicală CNSLR - Frăţia şi Campania Haine Curate din Germania şi s-a concretizat în înfiinţarea "reţelei informale pentru promovarea drepturilor muncii ale femeilor din România"

                                                      
2001
 • Autor şi coordonator al Consilierului „Managementul Resurselor Umane”
  Din anul 2001, “AUR” – A.N.S.R.U. este autor şi coordonator al acestei lucrări,editată împreună cu Grupul de Editură şi Consultanţă în Afaceri RENTROP & STRATON (peste 1500 de abonaţi persoane juridice). Acest instrument se actualizează la fiecare 2 luni în funcţie de solicitările abonaţilor şi de noutăţile în domeniu.
   
 • Autor şi coordonator al lucrării „101 de modele de FIŞE DE POST”
  Acest instrument a fost elaborat de o echipă de experţi ai “AUR” – A.N.S.R.U. în anul 2008 şi apoi a fost publicat împreună cu Grupul de Editură şi Consultanţă în Afaceri RENTROP & STRATON.
   
 • Co-autor al minighidurilor publicate sub genericul „România şi Uniunea Europeană”: „Cetăţean European”, „Angajat pe piaţa Muncii”, „Educaţie în Uniunea Europeană – Burse Programe Diplome”.
   
 • Raportul de Ţară pentru România”
  Această lucrare a fost elaborată în cadrul proiectului „Piaţa muncii şi întreprenoriatul – Cele mai des întâlnite Stereotipuri de gen”, finanţat din fondurile UE prin programul “Mainstreaming Corporate Social Responsibility (CSR) Among SMEs” nr. Apel ENTR/05/CP01, cu participarea a 13 ţări.
   
 • Cercetare privind modalităţile în care economiile din ţările Europei Centrale şi de Est se integrează treptat în reţelele predominante de producţie occidentale”
  Lucrarea a fost realizată în cadrul unui proiect finanţat de Academia Austriacă de Stiinţe în cooperare cu Universitatea de Ştiinte Economice şi Managementul Afacerilor din Viena, Universitatea din Viena şi Universitatea din Graz şi se întinde pe o perioadă de trei ani.
  Raportul se referă la sectoarele producătoare de confecţii, electronice şi de cel energetic, analizând formele organizaţionale îmbrăcate de aceste reţele, precum şi modul în care se formează puterea lor economică şi cum se traduce această putere în avantaje competitive pentru firme şi în performanţe economice pentru locaţiile folosite de reţele. Accentul este pus pe efectele economice şi sociale ale integrării în reţele asupra situaţiei lucrătorilor şi asupra posibilităţilor de îmbunătăţire a stării sociale din cele trei sectoare. 
   
 • "Realizarea studiului privind legislaţia muncii, respectarea principalelor 8 standarde de muncă ale ILO şi situaţia industriei de confecţii din România" finanţat de Fundaţia "Fair Wear" din Olanda.
   
 • "În cautarea unei metode „rapide şi unitare“ sau ”Cum auditul social superficial menţine lucrătorii în condiţii de muncă precare"
  “AUR” – A.N.S.R.U. a tradus această lucrare (titlul original: Looking for a „quick fix” How weak auditing is keeping workers in sweatshops) cu sprijinul organizaţiei “Fondation des Droits de l’Homme au Travail” din Franţa
   
 • "Condiţiile de muncă şi de angajare din întreprinderile mici si mijlocii care lucrează în lanţurile cu valoare adăugată din Germania"
  Lucrarea a fost realizată în cadrul unui proiect implementat de Institutul de Cercetări Economice şi Sociale din Chemnitz (WISOC) Germania şi finanţat de fundaţia Friedrich Ebert.
  Cercetarea s-a derulat în paralele în Polonia şi România, cercetarea de teren din România fiind realizată de Org."AUR"- A.N.S.R.U., care a realizat 20 interviuri cu angajaţii în 3 întreprinderi de confecţii din România care produc pentru brand-uri din Germania.

 

 
 
 
Despre noi


"AUR" - A.N.S.R.U. - Asociatia Nationala a Specialistilor în Resurse Umane este o organizatie profesionala non-profit, non-guvernamentală, cu personalitate juridică, creată în scopul promovării conceptului de resurse umane în România. În viziunea noastră, activitatea de resurse umane presupune: satisfacerea nevoilor tuturor categoriilor profesionale, informare şi educare în spiritul drepturilor recunoscute pe plan naţional şi internaţional, promovarea unui dialog real între toţi actorii sociali
Ultimele stiri


plus
Proiectul „SOCIAL INNOVATION ZONE” lansează in România „SOCIAL BUSINESS. THE GAME”
Avem plăcerea să vă prezentăm „SOCIAL BUSINESS. THE GAME”.

plus
AUR lanseaza proiectul RAISE Youth “Acțiuni în mediul rural pentru un antreprenoriat inovativ și sustenabil pentru tineri”
RAISE Youth este un proiect finanțat prin Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene pentru creșterea gradului de ocupare al tinerilor.

Contact

Adresa
Blvd. Nicolae Balcescu, nr. 17-19, etaj 1, Camera 115, sector 1, Bucuresti

Telefon/Fax
021 313 38 83

Mobil
0722 77 84 84, 0723 32 60 84

E-mail
org.aur@gmail.com
 
Copyright © 2014
Acest site contine cookie-uri | Termeni si conditii