aur
fbvinedrib

RAISE Youth
aur

ANUNT PUBLICITAR Invitatie de participare la achiziţia de servicii hoteliere


 POSDRU/90/2.1/S/64002 „VEHMED – Vehicule media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi” 
 
ANUNT PUBLICITAR
Invitatie de participare la achiziţia de servicii hoteliere
nr. 1175  din 25.03.2013
Data publicării anunţului: 26.03.2012
 
“AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, avand sediul in Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu nr. 17 – 19, etaj 1, camera 115, Sector 1,  nr inregistrare R.A.F. 212/1998, CUI 11488226, tel: 021 313.38.83; fax: 021 313.38.83; e-mail: org.aur@gmail.com, web: www.resurseumane-aur.ro  va invita sa participați la procedura de achiziție reglementată de Ordinul nr. 1050/2012 privind aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul Convergenţă având ca obiect achiziția de servicii hoteliere, dupa cum urmeaza:
 
LOT 1 – servicii hoteliere in Madrid
325 unitati de cazare, astfel:
- aproximativ 75 persoane  x 4 nopti = 300; si
- aproximativ 5 persoane  x 5 nopti = 25
- perioada estimata 22-28 aprilie 2013;
- camera single,  hotel 3 * sau 4 *, cu mic dejun inclus (fara cina), fara minibar. 
 
LOT 2 – servicii hoteliere in BUCURESTI
110 unitati de cazare, astfel:
- aproximativ 5 persoane  x 5 nopti = 25 - perioada estimata 1 –  6 aprilie  2013; si
- aproximativ 3 persoane  x 5 nopti = 15 - perioada estimata iulie 2013;
- aproximativ 70  unitati cazare (70 persoane x 1 noapte) in perioada estimata aprilie - iulie 2013.
- camera single,  hotel 3 * cu mic dejun inclus (fara cina), fara minibar.
 
LOT 3 – servicii hoteliere in CLUJ
- aproximativ 40  unitati cazare (40 persoane x 1 noapte) in perioada estimata mai-iunie 2013.
- camera single,  hotel 3 * cu mic dejun inclus (fara cina), fara minibar.
 
LOT 4 – servicii hoteliere in GALATI
- aproximativ 40  unitati cazare (40 persoane x 1 noapte) in perioada estimata mai-iunie 2013.
- camera single,  hotel 3 * cu mic dejun inclus (fara cina), fara minibar.
 
Termenul de plata pentru servicii va fi de 90 zile de la data primirii facturii.
Contractul de achizitie servicii de catering se va incheia pe o perioada de 4 luni.
Valoarea estimata- lei (fara TVA) este:
 Lot 1:   138.207,53  
Lot 2:     20.035,84
Lot 3:     7.523,86
Lot 4:     6.666,71
Locul de livrare a  serviciilor este Madrid,  Bucuresti, Cluj Napoca si Galati .
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.
Ofertele se pot trimite pana la 02.04.2013, ora 12:00 la sediul “AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, cu sediul administrativ al proiectului in Bucuresti, strada Ion Campineanu nr. 3A, etaj 1, camerele 1 si 2, Sector 1, cod postal 010031, iar data sedintei de deschidere a ofertelor este 02.04.2013 ora 18. Documentaţia pentru ofertanti în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit printr-o solicitare scrisa trimisa pe adresa de email org.aur@gmail.com  sau la fax 021.313.38.83. Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine la tel: 021.313.38.83 sau prin aceeaşi adresă de email: org.aur@gmail.com , persoană de contact: Ionica Mănăilă. Informaţii despre proiect se pot obtine de la adresa web www.resurseumane-aur.ro .
Despre noi


"AUR" - A.N.S.R.U. - Asociatia Nationala a Specialistilor în Resurse Umane este o organizatie profesionala non-profit, non-guvernamentală, cu personalitate juridică, creată în scopul promovării conceptului de resurse umane în România. În viziunea noastră, activitatea de resurse umane presupune: satisfacerea nevoilor tuturor categoriilor profesionale, informare şi educare în spiritul drepturilor recunoscute pe plan naţional şi internaţional, promovarea unui dialog real între toţi actorii sociali
Ultimele stiri


plus
AUR lanseaza proiectul RAISE Youth “Acțiuni în mediul rural pentru un antreprenoriat inovativ și sustenabil pentru tineri”
RAISE Youth este un proiect finanțat prin Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene pentru creșterea gradului de ocupare al tinerilor.

Contact

Adresa
Blvd. Nicolae Balcescu, nr. 17-19, etaj 1, Camera 115, sector 1, Bucuresti

Telefon/Fax
021 313 38 83

Mobil
0722 77 84 84, 0723 32 60 84

E-mail
org.aur@gmail.com
 
Copyright © 2014
Acest site contine cookie-uri | Termeni si conditii