aur
fbvinedrib

RAISE Youth
aur

ANUNT PUBLICITAR Invitatie de participare la achiziţia de servicii de multiplicare nr. 1370 din 15.05.2013


POSDRU/90/2.1/S/64002 „VEHMED – Vehicule media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi” 
 
ANUNT PUBLICITAR
Invitatie de participare la achiziţia de servicii de multiplicare
nr. 1370  din 15.05.2013
Data publicării anunţului: 16.05.2013
 
“AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, avand sediul in Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu nr. 17 – 19, etaj 1, camera 115, Sector 1, cod postal 010043, nr inregistrare R.A.F. 212/1998, CUI 11488226, tel: 021 313.38.83; fax: 021 313.38.83; e-mail: org.aur@gmail.com, web: www.resurseumane-aur.ro  va invita sa participați la procedura de achiziție reglementată de Ordinul nr. 1050/2012 privind aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul Convergenţă având ca obiect achiziția de servicii de multiplicare brosuri, dupa cum urmeaza:
Contractul de achizitie servicii de multiplicare are ca  obiect achiziţia de servicii de multiplicare brosuri a 2000 brosuri cu urmatoarele caracterisitici :

-dimensiuni A5 (148 x 210)
-format: Landscape
-grafica atinge marginea finita
-pagini totale (inclusiv copertile): 12
-coperta: carton de 200 gr/mp mat
- interiorul: carton de 120 gr/mp mat
-legarea prin capsare
-policromie integral

Termenul de plata pentru servicii va fi de 90 zile de la data primirii facturii. Prestarea serviciilor se va realiza exclusiv pe baza comenzilor ferme transmise in scris  de catre Achizitor.
Contractul de achizitie servicii de multiplicare se va incheia pe o perioada de 3 luni.
Valoarea estimata este a contractului este de 3,086.67 lei (fara TVA). 
Locul de livrare a  serviciilor este Bucuresti la sediul Achizitorului .
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.
 
Ofertele se pot trimite pana la 23.05.2013, ora 12:00 la sediul “AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, cu sediul administrativ al proiectului in Bucuresti, strada Ion Campineanu nr. 3A, etaj 1, camerele 1 si 2, Sector 1, cod postal 010031, iar data sedintei de deschidere a ofertelor este 23.05.2013 ora 18. Documentaţia pentru ofertanti în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit printr-o solicitare scrisa trimisa pe adresa de email org.aur@gmail.com  sau la fax 021.313.38.83. Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine la tel: 021.313.38.83 sau prin aceeaşi adresă de email: org.aur@gmail.com , persoană de contact: Ionica Mănăilă. Informaţii despre proiect se pot obtine de la adresa web www.resurseumane-aur.ro .
Despre noi


"AUR" - A.N.S.R.U. - Asociatia Nationala a Specialistilor în Resurse Umane este o organizatie profesionala non-profit, non-guvernamentală, cu personalitate juridică, creată în scopul promovării conceptului de resurse umane în România. În viziunea noastră, activitatea de resurse umane presupune: satisfacerea nevoilor tuturor categoriilor profesionale, informare şi educare în spiritul drepturilor recunoscute pe plan naţional şi internaţional, promovarea unui dialog real între toţi actorii sociali
Ultimele stiri


plus
AUR lanseaza proiectul RAISE Youth “Acțiuni în mediul rural pentru un antreprenoriat inovativ și sustenabil pentru tineri”
RAISE Youth este un proiect finanțat prin Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene pentru creșterea gradului de ocupare al tinerilor.

Contact

Adresa
Blvd. Nicolae Balcescu, nr. 17-19, etaj 1, Camera 115, sector 1, Bucuresti

Telefon/Fax
021 313 38 83

Mobil
0722 77 84 84, 0723 32 60 84

E-mail
org.aur@gmail.com
 
Copyright © 2014
Acest site contine cookie-uri | Termeni si conditii