aur
fbvinedrib

RAISE Youth
aur

ANUNT Invitatie de participare la achiziţia servicii de catering


POSDRU/90/2.1/S/64002 „VEHMED – Vehicule media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi” 
 
ANUNT
Invitatie de participare la achiziţia servicii de catering
nr. 1176/25.03.2013
Data publicării anunţului: 26.03.2012
 
“AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, cu sediul in Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu nr. 17 – 19, etaj 1, camera 115, Sector 1, nr inregistrare R.A.F. 212/1998, CUI 11488226, va invita sa participați la procedura de achiziție reglementată de Ordinul nr. 1050/2012 având ca obiect achiziția de servicii de catering:
 
  • LOT 1 –MADRID
- estimat 480 mese (aproximativ 60 persoane x 4 zile x 2 mese/zi);
- perioada estimata aprilie 2013;
- maxim doua mese / zi:  tip bufet rece si cald cu aperitiv (min 150g), minim 2 feluri de mâncare calda (min. 300 g/fel), pâine, desert,apa plata si/sau minerala (0,5 l/ de persoana).
 
  • LOT 2 –BUCURESTI
- estimat 600 mese
- perioada estimata:  aprilie 2013 (4zilex60 portii=240 de portii);mai2013 (2 zilex60 portii=120 portii); iunie 2013 (2 zile x 60 portii=120 ) si  iulie 2013(1 zix120 portii=120 de portii).
- maxim doua mese / zi:  tip bufet rece si cald cu aperitiv (min 150g), minim 2 feluri de mâncare calda (min. 300 g/fel), pâine, desert,apa plata si/sau minerala (0,5 l/ de persoana).
 
  • LOT 3 –CLUJ
- aproximativ 200 mese
- perioada estimata mai 2013(2 zilex 50 portii=100 de portii); iunie 2 zile x50 portii=100 portii).
- maxim doua mese / zi:  tip bufet rece si cald cu aperitiv (min 150g), minim 2 feluri de mâncare calda (min. 300 g/fel), pâine, desert,apa plata si/sau minerala (0,5 l/ de persoana).
 
  • LOT 4 –GALATI
- aproximativ 100 mese
- perioada estimata mai  2013(2 zilex25 de portii=50 de portii); iunie 2013(2 zilex25 de portii=50 de portii).
- maxim doua mese / zi:  tip bufet rece si cald cu aperitiv (min 150g), minim 2 feluri de mâncare calda (min. 300 g/fel), pâine, desert,apa plata si/sau minerala (0,5 l/ de persoana).
Termenul de plata pentru servicii va fi de 90 zile de la data primirii facturii.
Contractul de achizitie servicii de catering se va incheia pe o perioada de 4 luni.
Valoarea estimata- lei (fara TVA):
Lot 1 -         38.354,11
Lot 2-        29.285,90
Lot 3-        9.285,77
Lot 4-        9.047,68
Locul de livrare a  serviciilor: Madrid, Bucuresti, Cluj Napoca si Galati .
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.
Ofertele se pot trimite pana la 02.04.2013, ora 12:00 la sediul “AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, cu sediul administrativ al proiectului in Bucuresti, strada Ion Campineanu nr. 3A, etaj 1, camerele 1 si 2, Sector 1, iar data sedintei de deschidere a ofertelor este 02.04.2013 ora 18. Documentaţia pentru ofertanti în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit printr-o solicitare scrisa trimisa pe adresa de email org.aur@gmail.com  sau la fax 021.313.38.83. Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine la tel: 021.313.38.83 sau prin aceeaşi adresă de email: org.aur@gmail.com , persoană de contact: Ionica Mănăilă. Informaţii despre proiect se pot obtine de la adresa web www.resurseumane-aur.ro .
 
Despre noi


"AUR" - A.N.S.R.U. - Asociatia Nationala a Specialistilor în Resurse Umane este o organizatie profesionala non-profit, non-guvernamentală, cu personalitate juridică, creată în scopul promovării conceptului de resurse umane în România. În viziunea noastră, activitatea de resurse umane presupune: satisfacerea nevoilor tuturor categoriilor profesionale, informare şi educare în spiritul drepturilor recunoscute pe plan naţional şi internaţional, promovarea unui dialog real între toţi actorii sociali
Ultimele stiri


plus
AUR lanseaza proiectul RAISE Youth “Acțiuni în mediul rural pentru un antreprenoriat inovativ și sustenabil pentru tineri”
RAISE Youth este un proiect finanțat prin Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene pentru creșterea gradului de ocupare al tinerilor.

Contact

Adresa
Blvd. Nicolae Balcescu, nr. 17-19, etaj 1, Camera 115, sector 1, Bucuresti

Telefon/Fax
021 313 38 83

Mobil
0722 77 84 84, 0723 32 60 84

E-mail
org.aur@gmail.com
 
Copyright © 2014
Acest site contine cookie-uri | Termeni si conditii