aur
fbvinedrib

RAISE Youth
aur

Anunt / Invitatie de participare la achizitia de servicii de închiriere vehicule de transport de persoane cu/fără șofer


POSDRU/84/6.1/S/57308: „Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate”

 

Anunt / Invitatie de participare la achizitia
de
servicii de închiriere vehicule de transport de persoane cu/fără șofer

 

 

Achizitorul: “AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane cu sediul in Blvd. Nicolae Balcescu, nr. 17-19, etaj 1, camera 115, sector 1, Bucuresti, Romania, cod fiscal 11488226, tel/fax: 021 313 38 83; e-mail: org.aur@gmail.com vă invită sp participați la procedura de achiziție directă reglementată de Ordinul MAE nr. 1050/2012 privind aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul Convergenţă având ca obiect achiziția de servicii de inchiriere vehicule de transport de persoane cu/ fără șofer. Locul de implementare a contractului: Bucuresti (Ion Campineanu nr. 3A, etaj 1, camerele 4 si 11, Sector 1, Bucuresti, cod postal 010031, Romania.), Iasi, Vaslui, Timis, Deva, Cluj, Baia Mare.

Contractul de achiziție este de tip prestare servicii și are o durata de maxim 2 luni.

Criteriul de atribuire al contractului: prețul cel mai scăzut. 

Specificațiile tehnice ale serviciilor ce vor fi achiziționate:

            -    capacitate cilindrică între 1200 – 2000 cm3,

            -    tip combustibil diesel,

            -    clasa berlina / break / station wagon, etc

            -    5  usi,

            -    capacitate minim 5 persoane

Oferta va conține si eventualele cheltuieli cu soferul.

Finantarea se realizează prin intermediul contractului de finanţare POSDRU/84/6.1/S/57308 având ca obiect cofinanţarea proiectului „ Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forței de muncă a grupurilor defavorizate”, din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale.

Data și ora limită de transmitere a ofertelor: 14.05.2013 ora 11.00. Plata se va realiza in maxim 90 zile de la receptia finala.  Pentru informații suplimentare vă puteți adresa către dna Ionica Manaila, “AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, e-mail: org.aur@gmail.com.

 

Data publicării anunțului: 10.05.2013

Despre noi


"AUR" - A.N.S.R.U. - Asociatia Nationala a Specialistilor în Resurse Umane este o organizatie profesionala non-profit, non-guvernamentală, cu personalitate juridică, creată în scopul promovării conceptului de resurse umane în România. În viziunea noastră, activitatea de resurse umane presupune: satisfacerea nevoilor tuturor categoriilor profesionale, informare şi educare în spiritul drepturilor recunoscute pe plan naţional şi internaţional, promovarea unui dialog real între toţi actorii sociali
Ultimele stiri


plus
AUR lanseaza proiectul RAISE Youth “Acțiuni în mediul rural pentru un antreprenoriat inovativ și sustenabil pentru tineri”
RAISE Youth este un proiect finanțat prin Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene pentru creșterea gradului de ocupare al tinerilor.

Contact

Adresa
Blvd. Nicolae Balcescu, nr. 17-19, etaj 1, Camera 115, sector 1, Bucuresti

Telefon/Fax
021 313 38 83

Mobil
0722 77 84 84, 0723 32 60 84

E-mail
org.aur@gmail.com
 
Copyright © 2014
Acest site contine cookie-uri | Termeni si conditii